Dong y ho pham chinh sach van chuyen

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

– Vận chuyển và giao hàng nhanh chóng miễn phí trong toàn quốc

– Đóng gói bảo quản an toàn tuyệt đối

– Địa điểm: Chính xác theo thông tin khách hàng cung cấp

THỜI GIAN GIAO HÀNG

TT   Tỉnh thành     Khu vực   Thời gian
1   TP Hà Nội   Quận nội thành   Trong 24 giờ
  Huyện ngoại thành   Trong 48 giờ
2   TP HCM   Quận nội thành   Trong 24 giờ
  Huyện ngoại thành   Trong 48 giờ
3   Tỉnh khác   Tùy theo khu vực   Trong 1- 4 ngày